Paintings of Perfect Circles, Galleria Jangva, 2014

“Within the essence of perfection
this moment is perfect as a whole.”

In the Paintings of Perfect Circles exhibition I am juxtaposing two different concepts: the first a saying “perfection does not exist, no one is perfect” and the second the logical mathematical fact that a circle is not a circle if it is not perfect. Can this mathematical logic be faulted? It can at least be questioned.
What happens when these two comprehensive concepts are forced together?

“It is still worth striving for perfection, is it not?”

In 2014, I created the exhibition When Is It Perfect?  at the Art Center Mältinranta. The exhibition was comprised of perfect, therefore completely wonky and broken circles. The exhibition at Gallery Jangva follows the same theme.

It is unclear if I am able to, or even willing to separate the works from myself. Am I speaking only of perfection in circles or did my subconscious slip these thoughts, of expectations which I must attempt to full-fill, into my head.

__________

Maalauksia täydellisistä ympyröistä


”Täydellisyyden olennaisuudessa

tämä hetki kaikkineen on täydellinen.”

Maalauksia täydellisistä ympyröistä näyttelyssä rinnastan kaksi käsitettä, sanonnat “täydellistä ei ole olemassa, kukaan ei ole täydellinen”, sekä matemaattisloogisen tosiasian, että ympyrä ei ole ympyrä olematta täydellinen. Voiko tätä matematiikan logiikkaa horjuttaa? Ainakin sen voi kyseenalaistaa. Mitä tapahtuu kun nämä kaksi täydellisyyskäsitettä pakotetaan yhteen?

”Kannattaahan täydellisyyteen kuitenkin pyrkiä, vai mitä?”

Tein näyttelyn Milloin se on täydellinen? Taidekeskus Mältinrantaan Tampereelle 2014. Teossarja koostui täydellisistä eli täysin nyrjähtäneistä ja hajotetuista ympyröistä. Galleria Jangvassa nähtävä näyttely jatkaa samalla teemalla.

Ei nähtävästi ole täysin selvää pystynkö tai edes haluanko irrottaa teoksia itsestäni. Puhunko täydellisyyden tavoittelussa muka vain ja ainoastaan ympyröistä, vai lipsauttikohan alitajunta sittenkin nämä aiheet päähäni odotuksista, jotka haluaisin kyetä täyttämään.