WHEN IS IT PERFECT? Taidekeskus Mältinranta, 2014

When nothing matters, at the same time quite everything matters.

Done cannot be undone and be it so
because now we are HERE.
Within the essence of perfection
this moment is perceft as a whole.The circle is not a circle without being perfect.
Or are imperfections included in perfection?

__________

MILLOIN SE ON TÄYDELLINEN? FI

Kun millään ei ole mitään väliä on samalla ihan kaikella väliä.

Tehtyä ei saa tekemättömäksi ja hyvä niin,
koska nyt olemme TÄSSÄ.
Täydellisyyden olennaisuudessa
tämä hetki on kaikkineen täydellinen.

Ympyrä ei ole ympyrä olematta täydellinen.
Vai kuuluvatko myös virheet täydellisyyteen?