< O >

Klikkaamalla kirjan kantta pääset lukemaan Kivikankaan maisterin opinnäytteen kirjallisen osion.

__________________________________________________

< O >

Project Room galleria
12.–17.3. & 1.–12.7.2020

-Aistiemme kautta olemme välittömässä suhteessa todellisuuteen.
-Pystymmekö kehittämään muunlaista kuin käsitteellistä ajattelua?
-Luonnossa väri on faktaa.
(Ek, 2013)

Temperamaalauksista koostuva näyttelyni on syntynyt tarpeesta rauhoittua ja herkistyä yhteyden ja ykseyden kokemukselle. Kyse on juurille palaamisesta ja korkeuksiin kurottamisesta.

Näyttelyä tehdessäni olen pohtinut mm. seuraavia sanoja:
luonto, luolamaalaus, alkukuva, kauneus / karuus (wabi), katsominen, henkisyys, meditatiivisuus, niukkuus, ilmastonmuutos, kulutuskulttuuri, pelkistys, evoluutio, yhteys ja ykseys.

Vaikka matemaattisena lauseena näyttelyn nimi < O > on kelvoton, siihen tiivistyy paljon käsitteellistä ja abstraktia, yhtäaikaisesti moneen suuntaan viittaavaa symboliikkaa. Nuolet osoittavat vasemmalle, historiaan, sekä oikealle, tulevaan. Luonnon aineksista itse valmistamani pigmentit viittaavat sekä ikiaikaisiin tekniikoihin että ilmastonmuutoksen tuomiin kulutustottumusten uudelleen arvioimisiin. Eikä vain ainoastaan viittaa niihin, vaan konkretisoi ne käytännössä.

Nuolien välissä on keskitettynä O. Solmukohta, jossa fossiilinen muinaisuus löytyy edestämme muovikatastrofina ja ilmastonlämpenemisenä. Se on kehä; jatkuva ja ääretön nykyhetki; aukko maailmojen välillä; nolla eli ei mitään, kuin maalausteni illusionistiset ympyrät. Yhtenä kokonaisena merkkinä näyttelyn nimi muistuttaa silmää, joka assosioituu mm. kehoon, tiedostamiseen, kolmanteen silmään, kauneuden kokemiseen ja evoluutioon.

Näyttelyn nimi < O > toimii tavallaan kuin manuaali. Vaikka nimen taustalla onkin paljon käsitteitä, pidän oleellisena kykyä nähdä niiden ohi, tunnustella havaittavaa kokemusperäisesti, tässä ja nyt – tavoitteena pyrkiä eläytymään / kiinnittymään aistittaviin kohteisiin.

Saija Kivikangas

Lähde: Ek, Ove 2013. “Ove Ek luennoi Goethen värioppia, 25.1.2013” internet lento, https://vimeo.com/58674182


Näyttelykuva, < O >, Project Room, 2020, Saija Kivikangas

 


Näyttelykuva, < O >, Project Room, 2020, Saija Kivikangas

__________________________________________________

Kuvan Kevät 2019

Exhibition Laboratory B
4.5.–2.6.2019

Avasin takkini, riisuin kenkäni ja menin metsään. Keräsin kiinnostavan näköisiä kasveja, sieniä, kiviä ja valmistin niistä pigmenttejä.

Maalarin kysymykset; Mitä, miten, mille ja miksi? Nämä kysymykset ja tekojen myötä tulevat vastaukset määrittävät suhdettani itseeni sekä itseäni ympäröivään. Päätökset tuntuvat vetävän kahteen vastakkaiseen suuntaan: joko erkaannuttaen minua ympäristön kunnioittamisesta tai olemalla enemmän yhteisymmärryksessä sen kanssa. Koen olevani välissä. Menneisyyden ja tulevaisuuden, tiedon ja tiedostamattoman, hallinnan ja hallitsemattoman, aineen ja aineettoman, käden ja silmän…

Maalaus on minulle ongelmien asettamista ja/tai ilmenemistä sekä niiden ratkaisua. Se on tapa nähdä, kokea ja huomioida jotakin, mitä en muuten näkisi, kokisi tai huomioisi. Se on rajojen luomista ja niiden purkamista. Jonkinlaista ihmisyyden ytimen tavoittelua. Maalauksen tekeminen ja katsominen on parhaassa tapauksessa pyhä toimitus. Se, mitä pyhässä toimituksessa tapahtuu, on hankala purkaa osiksi ja selittää. Se on hetkellinen tasapainon tunne tasapainottomuuden tilassa.

 


Näyttelykuva, Kuvan Kevät 19, Exhibition Laboratory B, 2019, Saija Kivikangas